top of page

Zakładanie nowego trawnika - jakie znaczenie ma gleba. Przygotowanie podłoża pod trawnik.


Tak jak podczas budowy domu kluczowym etapem, wpływającym na jakość dalszych prac oraz efekt końcowy, jest właściwie posadowiony fundament - w przypadku zakładania nowego trawnika jest nim właściwie przygotowane podłoże.


Typ gleby pod trawnik


By zrozumieć dlaczego na działce tworzą się zastoiska wody, woda wsiąka zbyt szybko, wierzchnia warstwa pęka bardzo głęboko, a może wymywa się z każdym deszczem należy sprawdzić typ gleby w danym miejscu. Kilkudziesięciocentymetrowe wykopy wystarczą by ocenić jakie warunki glebowe panują na działce. W wielkopowierzchniowych ogrodach typ gleby może zmieniać się kilkukrotnie! Gleby zbyt ciężkie wymagają rozluźnienia i odwodnienia zaś lekkim należy zwiększyć zdolność wchłaniania by niezbędne substancje nie wymywały się zbyt szybko. Typ gleby wpływa na dobranie prac rekultywacyjnych przeprowadzanych przed założeniem trawnika, rodzaj mieszanki traw oraz ustawienia parametrów systemu nawadniającego.

Zasobność gleby pod trawnik


Dom wybudowany, teren wokół sprzątnięty, wyrównany i trawa wysiana na własną rękę. Badania gleby zostały pominięte i zamiast gęstego trawnika wyrosło kilka kęp mizernej trawy. To częsty scenariusz z jakim się spotykamy. Niestety trawnik nie zachwyci nas swym pięknem jeśli nie będzie założony na podłożu o określonych parametrach. Najważniejsze z nich to pH gleby, zasolenie oraz zawartość wapnia, azotu, potasu, fosforu, magnezu i chloru. Zbyt niski lub zbyt wysoki poziom negatywnie wpływa na wygląd i odporność murawy. Na podstawie otrzymanych wyników badania gleby opracowuje się plan nawożenia gleby przed założeniem trawnika jak również harmonogram nawożenia trawnika w późniejszych latach.

Oczyszczanie i rekultywacja gleby


Trawniki w przeważającej ilości powstają na terenach po budowlanych, a w nich niestety można znaleźć wszystko. Od metalowych prętów, foli, plastiku, gruzu po puszki i kapsle a nawet zabawki. Większe elementy należy usunąć ręcznie lub maszynowo. Z mniejszymi zanieczyszczeniami poradzi sobie glebogryzarka, która odseparuje kamienie i gałęzie oraz spulchni i rozbije ziemię na gruzełki równej wielkości. Urządzenie pracuje na głębokości 15-20cm czyli w strefie ukorzeniania się trawnika. Lekka i napowietrzona gleba zwiększa efektywność nawożenia oraz tempo ukorzeniania się trawy. Prócz mechanicznych zanieczyszczeń gleby należy pozbyć się zanieczyszczeń biologicznych - chwastów oraz starej zachwaszczonej darni. Niepotrzebną darń zrywamy zaś chwasty zwalczamy herbicydem systemicznym. Oczyszczoną i spulchnioną glebę należy wyrównać i zwałować. Tak przygotowana gleba jest gotowa do siewu nasion traw.


Praca glebogryzarką separacyjną. Zakładanie nowego trawnika. Przygotowywanie podłoża. Przygotowywanie gleby pod trawnik.
Odprowadzanie wody z trawnika, spadki i niwelacja


Niwelacja terenu oraz ustalenie odpowiednich spadków to kluczowy etap zakładania trawnika. Niewłaściwe ukształtowany teren wygląda nieestetycznie, a co najgorsze powoduje powstawanie zastoisk wody. Nieodprowadzony nadmiar wody ze strefy korzeniowej trawnika to prosta droga do pojawienia się choroby grzybowej.

Bardzo zła gleba pod trawnik - co dalej?


Co jeśli podłoże jest bardzo złej jakości i wymaga szeregu etapów poprawiających właściwości? W takiej sytuacji zalecamy wymianę wierzchniej warstwy na ziemię urodzajną. Jeden etap rozwiązuje problem z niską zasobnością podłoża, nieodpowiednią wchłanialnością i strukturą gleby. Nawieziona ziemia jest pozbawiona zanieczyszczeń i łatwo się rozplantowuje. Jednakże, każda ziemia, nawet ta najbardziej urodzajna, z czasem traci zmagazynowane mikro- i makroskładniki. Każde podłoże należy systematycznie kontrolować pod kontem zasobności.
Podłoże pod trawnik przygotowane teraz można rozpocząć wysiew trawnika. Zakładanie nowej murawy składa się z wielu bardzo istotnych etapów. Jeśli chcesz mieć pewność, że każdy z nich przeprowadzony zostanie należycie skontaktuj się z nami. W Czas na Trawnik zakładamy trawniki od podstaw!Zakładanie nowego trawnika. Wałowanie ziemi przed wysiewem nasion traw. Równanie podłoża pod trawnik.

0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page